Javna rasprava o Strateškoj studiji o procjeni utjecaja na okoliš za Prostorni plan općine Sanski Most za vremenski period od 20 godina održana je 19.12.2023. godine, sa početkom
u 11,00 časova u prostorijama općine Sanski Most (ŠIP-ova zgrada), u sali Općinskog vijeća. Stratešku studiju o procjeni utjecaja na okoliš za Prostorni plan općine Sanski Most na javnoj raspravi je prezentovao nosilac izrade Strateške studije, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o, Banja Luka.

Izvještaj možete preuzeti ovdje!