Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

Izvještaj o radu

2016

Pomoćnik načelnika: Amira Kadirić dipl. pravnik

Telefon: +387 37 686 258

Fax:      +387 37 686 010

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U okviru Općinske službe za opću upravu i društvene djelatnosti djeluju dvije (2) unutrašnje organizacione jedinice:

Odsjek za opću upravu – Centar za pružanje usluga građanima (MATIČNI URED)

Šef odsjeka: Behija Švraka

Telefon: +387 37 686 010

 Fax:      +387 37 686 010

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu

Šef odsjeka: Nepopunjeno

Telefon: +387 37 685 408

 Fax:     +387 37 686 010

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opis poslova i zadataka:

  • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave,
  • priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga opće uprave koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije,poslovi prijemne kancelarije i kancelarijsko poslovanje za potrebe svih općinskih službi   za upravu koje obuhvata: prijem pošte, otvaranje, pregledavanje i raspoređivanje pošte, zavođenje predmeta i akata u odgovarajuće knjige evidencije, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, zavođenje predmeta i akata, vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta i akata,
  • poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,
  • poslovi Matičnog ureda koji obuhvataju: vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, upis promjena u   matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa zakonom, a po osnovu pravomoćnog rješenja MUP-a USK-a,   izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o podacima o činjenicama upisanim u matične knjige, izrada i dostava spiskova školskih obaveznika za upis u osnovnu školu, izrada i dostava odgovarajaćih statističkih izvještaja, sastavljanje i dostavljanje sudu smrtovnica, upis u matične knjige rođenih činjenica oduzimanja, odnosno vraćanja poslovne sposobnosti po osnovu pravomoćnog sudskog rješenja, provođenje postupaka zaključenja braka, provođenje postupaka priznavanja očinstva pred matičarem,
  • poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz djelokruga opće uprave, te upravnim stvarima za koje nije nadležna nijedna druga općinska služba za upravu,
  • kurirski poslovi,

drugi poslovi iz djelokruga rada po nalogu Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Načelnika službe