Položaj: Sjeverozapadna Bosna i Hercegovina

Stanovništvo: 39.852

Površina: 781 km2 - 49.1% šume, 48.3% poljoprivredno zemljište, 3,23% putevi i ostalo.

Kontakt: Trg Ljiljana 1, 79260 SanskI Most, 037 686 503, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sanski Most ima povoljan geoprometni položaj i nalazi se na putu koji povezuje Banja Luku i Prijedor sa Ključem i Drvarom, nadalje dobro je povezan sa cjelokupnim USK-a koji se nalazi na pravcu osnovnih koridora Zapadna Evropa – Mediteran – Bliski Istok. Osnova razvoja su prirodna dobra: šume, voda i zemljište. Klimatski uslovi pogoduju stočarskoj, ratarskoj, povrtlarskoj, voćarskoj i pčelarskoj proizvodnji. Rijeka Sana sa svojim pritokama Sanicom, Dabrom, Blihom, Zdenom, Kozicom, Kijevskom rijekom, Sasinom i Majdanušom predstavlja značajno vodno bogatstvo pogodno za izgradnju mini hidro elektrana, a koje može biti jedno od glavnih temelja za razvoj općine.

Termalne i termomineralne vode (Banja Ilidža), pećine (Dabarska i Hrustovačka), vodopad Blihe pružaju izvanredne uslove za razvoj turizma. Sanski Most ima industrijsku zonu -“Šejkovača” koja nudi parcele na prodaju po izuzetno povoljnim cijenama. Svake godine se ulaže u razvoj i obnovu ove industrijske zone, pa tako i ove godine općina izdvaja značajan iznos za izgradnju kako bi podstakla investicije i zapošljavanje. Lokalna vlast je posvećena stvaranju povoljnog poslovnog okruženja što i pokazuje kroz saradnju sa postojećom privredom. Privredni savjet općine Sanski Most je dokaz uspješne saradnje privatnog i javnog sektora da se kroz zajedničke ideje i projekte doprinese da Sanski Most bude jedna jaka i razvijena općina.

LOKALNA PRIVREDA

Broj preduzeća 1261 Veličina preduzeća: 27,8% privrednih društava, 72,2% fizička lica

Značajne grane privrede: poljoprivreda, obrada metala I drveta, građevinarstvo, trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Najveće domaće kompanije: Milk-San(mljekara), Gat(proizvodnja mašinskih dijelova), Emir Commerce Kurbegović ECK (građevinarstvo), CNC Lab (proizvodnja mašinskih dijelova), PVC Stolarija Horozović (proizvodnja pvc i alu stolarije), Horozović (drvna industrija), NH Avdić (građevinarstvo),  Api-med (pčelarska zadruga), Cat(benzinska pumpa), Sika (metalna industrija), Banja Ilidža (banjsko-rekreativni turizam), Delta Plus (proizvodnja PVC stolarije).

Najvažniji strani investitori: Remus Innovation (proizvodnja auspuha za motorna vozila), Konzum (trgovina), Klostermeier-Majdan (eksploatacija mineralnih sirovina), HIK SM (proizvodnja kablova).

LJUDSKI RESURSI

Radna snaga: 35 838

Obrazovna struktura: 3,6% viša i visoka škola, VKV i KV 35,8%, 21,6% srednja škola, 39% osnovna škola i niže

Obrazovni profili: ekonomista, pravnik, agronom, građevinar, informatičar, profesor, tehničariekonomista, medicinski, drvni, poljoprivredni, hemijski, elektrotehničar, ugostitelj, trgovac.

Broj nezaposlenih: 4.216, 43,52% stopa nezaposlenosti

SAOBRAĆAJNA POVEZANOST

Autoput: Zagreb-Beograd (E70) - udaljenost 92km

Magistaralni put: M-15 (Bosanska Dubica – Prijedor- Sanski Most – Ključ)

Regionalni put: R-404 (Blagaj – Stari Majdan), R-406 (Ljubija – Milin Birit), R-405 (Palanka – Sanski Most – Banja Luka)

Aerodrom: Banja Luka - udaljenost 98km, Zagreb - 212km

Industrijska zona

Industrijska zona: 296.500 m2, građevinsko zemljišta, osnovna struktura

Osnovni podaci: Industrijska zona "Šejkovača", 3km od grada, sve parcele prodane.