PRIVREDA

Radna snaga
Aktivna ponuda radne snage
Ekonomski profil

Strateški dokumenti
Strategija razvoja
Izvještaj o realizaciji strategije
Održivi energetski akcioni plan
LEAP
Studije
SVRPOS

Privredni savjet

Centar za investitore
Vodič za investitore
Statistika
Registracija preduzeća
Resursi
Infrastruktura
Poslovni imenik

Potrebne dozvole
Vodiči za dobijanje dozvola
Građevinske dozvole

Takse i naknade
Komunalni priključci
Odluka o komunalnim taksama
Odluka o uređenju prostora i građevinskog zemljišta
Naknada za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište

Lista sajmova
BiH sajmovi
EU sajmovi

Investicione lokacije

Olakšice
Lokalne olakšice
Državne olakšice

Kreditiranje

Razvojna Banka FBiH
Unicredit Banka
Sparkasse Banka
Bosnia Bank International
Sberbank
Reiffesien Banka
Nova Banka

Lokacija i tržište

Mala i srednja preduzeća

Profil zajednice