Općinski načelnik Faris Hasanbegović sa saradnicima organizirao je jučer u svome kabinetu sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije (IOM).
Tema sastanka je provedba, odnosno poduzeti koraci na realizaciji projekta izgradnje zaštitnog zida (Glamošnica) na lokalitetu Gerzovo, MZ Desna obala.
iom
Radove će implementirati IOM uz finansijsko učešće Općine Sanski Most.
 
Za realizaciju ovog projekta je ishodovana potrebna dokumentacija kao i urbanistička saglasnost, te su u budžetu Općine za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 60.000 KM.
Nakon što se okonča procedura Javne nabavke, radovi bi trebali započeti u proljeće iduće godine.
iom 2