Općinsko vijeće Sanski Most je na svojoj redovnoj 12. sjednici održanoj 15.02.2022. usvojilo Odluku o usvajanju Strategije razvoja Općine Sanski Most za period 2022. - 2027., odnosno usvojena je Strategija razvoja USK za period 2021. - 2027. kao strateški razvojni okvir, a u skladu sa članorn 20., stav 5. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 32/17). Prema navedenom Zakonu, nakon usvajanja Strategije predviđen je period javnih konsultacija u kojem su svi relevantni lokalni partneri pozvani za dostavu projektnih prijedloga koji bi se trebali implementirati u
prvom trogodišnjem planu.
U prilogu akta Vam dostavljamo Smjernice za izradu trogodišnieg plana rada Općine Sanski Most, koje su usklađene sa strateškirn ciljevima i mjerama Strategije razvoja USK za period 2021. - 2027., te Alat za pripremu troqodišnjeg plana rada za period 2023. - 2025., koji trebate koristiti kao model definiranja projektnih prijedloga.

Ovim putem Vas pozivamo da predložite prijedloge projekata iz domena Vaše djelatnosti, te da obavijestite ostale zainteresirane aktere čiji projektni prijedlozi bi mogli dati doprinos u implementaciji Strategije lokalnog razvoja. Projektni prijedlozi trebaju biti u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama, a svaki prijedlog projekta treba da ima najmanje svoj naziv, vezu sa mjerom i prioritetom, nositelja implementacije, rezultat, finansijsku konstrukciju u naredne 3 godine, i izvore finansiranja.

Rok za dostavu prijedloga projekata je 17.02.2023. (petak), pismeno naslovljeno na Službu za razvoj, poduzetništvo i resurse, ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Nakon dostave projektnih prijedloga organizirat će se zajednički sastanak sa svim partnerima uključenima u proces javnih konsultacija s ciljem definiranja konačnog trogodišnjeg plana koji će biti upućen Općinskom viieću na usvajanje.

Sve neophodne informacije vezano za dostavu projektnih prijedloga možete dobiti na mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na tel 037686503, lokal 112.

Smjernice za izradu trogodišnieg plana rada Općine Sanski Most