Ispred zgrade Šip-a, tačnije prije gradskog mosta, pozicioniran je štand gdje možete pristupiti potpisivanju peticije u podršci projekta STEP, koji finansira Evropska unija. EU projekat STEP jača ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i građana da efikasno podrže procese demokratizacije društva kroz doprinos slobodnim i poštenim izborima u BiH. Koalicija Pod lupom trenutno okuplja 85 organizacija civilnog društva, odnosno 170 aktivista širom zemlje.

Kroz EU projekat STEP grade se kapaciteti organizacija civilnog društva u posmatranju izbora i drugim oblastima, važnim za njihov razvoj,a s ciljem da posmatranje izbora u BiH postane održivo u bliskoj budućnosti.