Općinska izborna komisija obaviještava lica koja imaju boravište na području Općine Sanski Most,   koja su upisana da glasaju za izbornu jedinicu Prijedor,  da za predstojeće izbore koji se održavaju  12.12.2021. godine u Prijedoru,  svoje biračko pravo mogu ostvariti na biračkom mjestu:

009B102  - koje se nalazi u ugostiteljsko – ekonomskoj školi, na adresi: Vuka Karadžića 16, Prijedor.