Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači sa područja općine Sanski Most da su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za 2022. godinu na Obrascu PPP. Na osnovu člana 6. stav (1) Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (¨Službene novine F BiH¨, broj: 32/17). Klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu do 15.11.2021. godine na obrascu PPP.

Obrazac prijave plana proizvodnje (obrazac PPP) možete preuzeti u Općini S. Most- Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse, Odsjek za poljoprivredu, vode i zaštitu okoliša, kancelarija br. 5 (zgrada općine br. 2), te iste obrasce predati u navedenoj kancelariji.

Svi poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše prijavu plana proizvodnje za narednu godinu, neće moći ostvariti Federalnu novčanu podršku za 2022.godinu