Načelnici općina Sanski Most i Oštra Luka, Faris Hasanbegović i Dragan Stanar, potpisali su danas sporazum o izgradnji vodovodne mreže između dvije susjedne lokalne zajednice koje se nalaze u dva entiteta.

Na taj način stanovnici Oštre Luke bi se u budućnosti trebali pitkom vodom snabdijevati s gradskog vodovoda u Sanskom Mostu, a treći partner u realizaciji projekta je preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, koje upravlja pomenutim vodovodom.

Radi se o projektu koji je zajednička inicijativa obe općine, a pomoć u realizaciji pružiće UNDP i Vlada Švajcarske kroz MEG projekat, koji je usmjeren ka poboljšanju kvaliteta usluga lokalnim zajednicama u BiH u ekonomskim i ekološkim sektorima. Kroz pomenutu pomoć finansiraće se izrada projektne dokumentacije što je prvi korak koji će omogućiti sve kasnije aktivnosti oko prikupljanja sredstava za implementaciju ovog važnog projekta.

Na ovaj način planira se obezbjediti kotntinuirano snabdjevanje pitkom i zdravstveno ispravnom vodom građana Oštre Luke, a sporazum dvije lokalne zajednice je svjetao primjer međuopćinske i međuentitetske saradnje u oblasti komunalnih usluga, ekonomije i kvaliteta života stanovništva.

Kako se moglo čuti na ovome sastanku, već je raspisan javni poziv za odabir autora projektne dokumentacije, a grube procjene govore da će cijeli projekat koštati oko dva miliona maraka. Njime se između ostalog podrazumjeva i izgradnja distributivne mreže u dužini od oko sedem kilometara između dva grada.