anketa

Općina Sanski Most poziva sve zainteresirane privredne subjekte s područja naše Općine, a koji su suočeni sa poteškoćama u poslovanju zbog pandemije virusa COVID-19 da popune anketu koja se nalazi OVDJE, a u cilju prikupljanja osnovnih podataka o efektima pandemije na lokalnu privredu.

U skladu sa rezultatima ankete Općina Sanski most će u skorijem periodu definirati dodatne poticajne mjere kako bi se negativni ekonomski efekti sanirali u što većem obimu i što kraćem periodu.

Unaprijed se zahvaljujemo svim privrednicima koji budu učestvovali u anketiranju, uz napomenu da je anketa anonimna i da će se prikupljeni podaci koristiti samo u interne svrhe.

https://www.surveymonkey.com/r/JZ89T7K