Rezultati mjerenja zadovoljstva građana Javnim uslugama u 2019. godini

Tokom mjeseca decembra 2019. Općina Sanski Most je provela anketiranje građana i građanki kao aktivnost unutar projekta Općinskog okoliša i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske, a implementira UNDP u BiH, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS), a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga je provedeno u decembru 2019. i januaru 2020. i to na uzorku od 400 građana i građanki. Zbog pandemije virusa COVID-19, došlo je do zastoja u obradi i analizi podataka te je ista zbog navedenih razloga završena sa zakašnjenjem od nekih 2 mjeseca.

Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno ispred zgrade Općine Sanski Most, i na području Mjesnih zajednica u saradnji sa organima MZ, i to metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave.

Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika/ca.

Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika/ca ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika/ca izjasnio da je neutralan ili da ne zna.

Rezultate ankete u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.