Obavještavamo sve registrirane poljoprivredne proizvođače sa područja općine Sanski Most, na osnovu člana 24. Statuta općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11) i člana 3. Odluke Budžeta općine Sanski Most za 2019. godinu REBALANS, ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 11/19 I 2/20), Općinsko vijeće općine Sanski Most na 38. sjednici održanoj 20.05.2020. godine donijelo je Odluku o usvajanju Programa II utroška sredstava za "Podrška poljoprivredi po projektima i programu" utvrđenim Budžetom općine Sanski Most za 2020.godinu.

S obzirom na trenutnu vanrednu situaciju kako na području naše općine, tako i države u cjelini, a tiče se pandemije COVID-19, čiji ishod je neizvjestan, a što će svakako rezultirati poremećajima na tržištu, ovim Programom želimo podstaći povećanje poljoprivredne proizvodnje na našem području te povećati obim korištenja poljoprivrednog zemljišta i na taj način osigurati stabilan poljoprivredni dohodak odnosno stabilan životni standard svih poljoprivrednih proizvođača koji se vode na evidenciji Registra poljoprivrednih gazdinsatava i Registra klijenata (RPG i RK) sa područja naše Općine. Svi poljoprivredni proizvođači koji su zasijali dodatne poljoprivredne površine sa proljetnim kulturama, obezbjediti će se novčana podrška. Podrška će ići u vidu refudnacije troškova nabavke sjemenskog materijala, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (pesticidi).

Zahtjeva za refudnaciju troškova programa pokretanja proizvodnje na dodatnim površinama sa proljetnim kulturama, potrebno je podnijeti u periondu od 01.06.2020 do 15.06.2020. godine uz koji treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

- Dokaz o izmirenim obavezama za predhodnu godinu kod nadležne Porezne uprave FBIH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH 2x,

- Rješenje o registraciji i ID broj (Pravna lica i registrirane srodne djelatnosti) 2x,
- Dokaz o izvršenoj kupovini sjemenskog materijala, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava /fiskalni račun sa otpremnicom i dekleracijom/, izdat u tekućoj godini (u iznosu do 1000 KM) 2x,
- Izjava o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi,
- Kopija žiro računa.

Kontrolu izvršene sjetve odnosno sadnje /dodatnih proljetnih kultura/, za čiju refundaciju podnosi zahtjev, utvrđuje slučajnim odabirom Komisija na terenu, nakon sjetve.

Detalje Odluke preuzmite OVDJE.