Potpisivanje Ugovora za stipendiranje studenata obavljat ce se u terminima kako slijedi  odnosno u zgradi Općine Sanski Most, Trg Ljiljana br. 1  – Šalter sala organa uprave),  i to:

   1.  19.03.2020. godine;

- Studenti II Godine studija u periodu od 08,00 sati do 10, 00 sati te
od 11,00 do 13, 00 sati.

   2.  20.03.2020. godine;

- Studenti III Godine studija u  periodu od 08,00 sati do 10, 00 sati te
od 11,00 do 13, 00 sati.

   3.  23.03.2020. godine;

- Studenti IV Godine studija u periodu od 08,00 sati do 10, 00 sati te
od 11,00 sati  do 13,00 sati.

   4.  24.03.2020. godine;

- Studenti  V Godine studija i  II CIKLUSA STUDIJA u periodu od 08,00
sati do 10, 00 sati te od 11,00 do 13, 00 sati.


Studenti i/ili njihove opunomoćene osobe koji ne budu mogli doci na potpisivanje u naznačenim terminima za potpisivanje Ugovora, iste će potpisati u narednom periodu u razumnom vremenskom roku.


Student svake godine studija ili opunomoćene osobe studenata obavezni su sa sobom ponijeti  "ličnu kartu i kopiju transakcijskog računa - žiro računa banke na koju će se uplačivati sredstva", dok će "opunomoćene osobe sa sobom donijeti ovjerenu punomoć od strane studenta  i obavezno svoju ličnu kartu, kao i kopiju transakcijskog računa - žiro računa banke na koji ce se uplaćivati sredstva".

Prilikom dolaska na potpisivanje Ugovora svi ce se ponašati shodno naredbama i pravilima  Kriznog/ih štaba/ova BiH, FBIH, USK-a i Općine Sanski Most,  vezano za aktuelnu pandemiju virusa "covid - 19" odnosno kućnog reda organa uprave i u Šalter salu će ulaziti određeni broj osoba shodno uputama obezbijeđenja organa uprave, bez stvaranja gužvi jer potpisivanje će ići veoma brzo.

Zamoljavamo da ne dolaze osobe koje spadaju u rizičnu skupinu ili imaju pogoršano zdravstveno stanje po bilo kom osnovu  ili pojedinci i osobe koji imaju naredbu nadležnih organa za obaveznu kućni izolaciju i sl.

KAKO BI SE UBRZAO CIJELI PROCES JOŠ JEDNOM ZAMOLJAVAMO DA SVE DOKUMENTE KAKO JE NAVEDENO PRIPREMITE SA SOBOM KAKO BI OLAKŠALI  I UBRZALI  PROCES POTPISIVANJA UGOVORA I KAKO SE NE BI STVARALE GUŽVE I NEPOTREBNO ZADRŽAVALO U PROSTORIJAMA ŠALTER SALE OPĆINE SANSKI MOST. 

STROGO SE PRIDRZAVAJTE TERMINA RADNOG VREMENA JER JE RADNO VRIJEME SA STRANKAMA ORGANIZIRANO NA NAČIN KAKO JE I NAVEDENO, KAO I UPUTSTAVA KRIZNOG/IH ŠTABA/OVA VEZANO ZA  AKTUALNU PANDEMIJU  VIRUSA  "COVID-19".