Odluka o posebnom režimu rada Općinskog organa uprave i Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općinsko vijeće Sanski Most.


Član 1.
Ovom Odlukom ureduje se rad Općinskih službi i Javnih preduzeća i ustanova dok traje opasnost od širenja zaraze Coronavirusom na način:
Član 2.
Radno vrijeme Organa uprave je od 08.00 do 13:00 h (bez pauze). Zabranjuje se napuštanje zgrade svim uposlenicima u toku radnog vremena bez posebno izdate izlaznice (odobrenja),
Član 3.
Radno vrijeme Šalter sale Općine Sanski Most i Matičnih ureda za građane je dvokratno od 08:00 do 10:00 i od 11:00 do 13:00,
Član 4.
Stranke koje budu ulazile u Centar za pružanje usluga (šalter salu) i terenske Matične urede na ulazu u objekat su dužne izvršiti dezinfekciju ruku,
Član 5.
Ulazak u prostor Općine Sanski Most i Javnih preduzeća i ustanova će biti omogućen samo uz prethodnu najavu i potvrdenim terminom od strane Pornoćnika načelnika ili Direktora javnih ustanova i preduzeća,
Član 6.
Nalaže se direktorima Javnih preduzeća i ustanova i Pomoćnicima načelnika da izvrše racionalizaciju potrebnog kadra upućivanjem dijela radnika ne korištenja godišnjeg odmora preostalog iz 2019. godine.,
Član 7.
Terenski rad ce biti prilagođen mjerama hitnosti i biće reduciran u vremenu rizika od širenja zaraze,
Član 8.
Sva vjenčanja se održavaju isključivo u objektima Općine Sanski Most, a vjenčanja se obavljaju uz prisustvo samo budućih bračnih partnera i svjedoka,
Član 9.
Uposleni u Šalter salama i matičnim uredima su duzni koristiti zaštitne rukavice i maske,
Član 10.
Objekat ce se higijenski održavati posebnim režimom, koji uključuje dodatna sredstva za dezinfekciju i učestalije čišćenje podova i radnih površina
Član 11.
Općinske službe i Javna preduzeća i ustanove koji u opisu svog posla sadržavaju aktivnosti na čišćenju, održavanju i dezinfekciji javnih povrsina dužni su navedene aktivnosti sprovoditi intenzivirano sve dok traje proglašenje stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH.
Član 12.
Ova Odluka ce se po potrebi usklađivati sa naredbama Kriznih štabova institucija iz preambule ove Odluke.
Član 13.
Ukoliko postoji potreba za hitnim i prioritetnim uslugama sve neophodne informacije se mogu dobiti putem telefona:
 
Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse, Pomoćnik načelnika Mevlida Deumič, tel. 037 686 503

Služba za urbanizam, prostorno uredenje, gradenje i poslovno-stambene poslove, Pomoćnik načelnika Edisa Kumalić tel. 037 682 389

Služba za finansije, trezor i zajednicke poslove, Pomoćnik načelnika Ermina Hrnčić, tel. 037 686 507

Služba za opcu upravu i drustvene djelatnosti, Pomoćnik načelnika Zerina Pasagić, tel. 037 686 258

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Pomoćnik načelnika Azra Redzic-Gazibara, tel. 037 686 501

Služba civilne zastite, Pomoćnik načelnika Sajid Ramić, tel. 037 685 613

Služba za inspekcijske poslove, Pomoćnik načelnika Elvis Pašić, tel. 037 686 966