Obavještavamo građane da će se dana 20.02.2020.god. (četvrtak) sa početkom u 14.00h, u sali Općinske vijećnice, održati Javna rasprava o Prednacrtu  Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva Obala 1” Sanski Most.

Pozivaju se građani da svojim učešćem u Javnoj raspravi, zajedno doprinesu u kreiranju kvalitetnog rješenje ovog planskog dokumenta.