Obavještavamo građane da će se dana 12.02.2020.god. (srijeda) sa početkom u 11.00h, u sali Općinske vijećnice, održati Javna rasprava o Prednacrtu Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva Obala 1” Sanski Most.

Pozivaju se građani da svojim učešćem u Javnoj raspravi, zajedno doprinesu u kreiranju kvalitetnog rješenje ovog planskog dokumenta.