Obavještavamo sve poljoprivrednike i sve vlasnike parcela u Trnavskom polju da će predstavnici Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse i predstavnici Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina održati sastanak u svrhu pojašnjenja projekta navodnjavanja na području MZ Trnova i MZ Šehovci.

Sastanak će se održati 06.02.2020.godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati u prostorijama osnovne škole u Trnovi.

S poštovanjem

Pomoćnik načelnika

Deumić Mevlida, dipl. ing. d.i.