Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 03.02. 2020. godine u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane korona virusom, koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH V.broj:164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću, izdaje sljedeće:

SAOPŠTENJE

Nalaže se hotelima i ugostiteljskim objektima da kontinuirano provode opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti utvrđene članom 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i to: osiguranje higijenski ispravne vode za piće, osiguranje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i sanitarno - tehničkih i higijenskih uslova za njihovu proizvodnju i promet; uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materija na način da pod uslovima kojima se osigurava zaštita od zagađenja voda i zemljišta, kao i održavanje glodara i insekata na biološki prihvatljivom minimum, održavanje sanitarno - tehničkih i higijenskih uslova, vršenje obavezne i preventivne dezinfekcije u objektima za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće upotrebe, te sirovina za njihovu proizvodnju odnosno prijevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prijevoz, objektima odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materija, kao i u prostorijama hotela i ugostiteljskim objektima.