Vlada USK-a je preko nadležnog ministarstva sačinila dokument kojim vrši optimalizaciju mreža škola USK-a. Interesantna je činjenica da se najveći broj škola ukida u Sanskom Mostu i Ključu. 

Od sedam osnovnih škola na našoj općini, po projekciji Vlade svega bi se zadržale tri škole. Postojeće škole: „5. Oktobar“ i „Prva sanska škola“, „Skender Kulenović“ i „Fajtovci“, te „Mahala“, „Hasan Kikić“ i „Vrhpolja“ će se ovom odlukom transformirati u nove tri škole.

Zabrinjavajuća je činjenica da se ovom Odlukom Vlade ukidaju i sva postojeća područna odjeljenja na našoj općini. 

Iako većina područnih odjeljenja zadovoljava pedagoške standarde, ipak je resorno ministarstvo donijelo Odluku i obavijestilo škole u Sanskom Mostu o Projekciji broja odjeljenja i novoj organizaciji rada koja bi bila primijenjena od školske 2019/2020 godine.

Interesantna je i činjenica da o ovoj projekciji Vlade USK-a niko nije ništa pitao lokalnu zajednicu niti prosvjetne radnike kojih se ova Odluka i najviše tiče.

Zašto su A SDA, SDP, Nezavisni blok i Naša stranka po svaku cijenu preferirali Odluku kojom se najveća šteta čini građanima Sanskog Mosta i učenicima osnovnih škola, odgovor će valjda uskoro dati lideri navedenih stranaka?