U interesu zaštite stanovništva obavještavaju se mještani sa područja Mjesnih zajednica Čaplje, Kijevo i Tomina koji se napajaju vodom sa lokalnog vodovoda Kešnica, da vodau navedenim mjesnim zajednicama nije za piće niti za ličnu higijenu i higijenu posuđa u kome se hrana priprema i distribuira.

U cilju obezbjeđenja higijenski ispravne vode u narednim danima će se vršiti distribucija vode u cisternama po ugroženim mjesnim zajednicama.

O mjestu i vremenu distribucije vode po mjesnim zajednicama, mještani će biti informisani na oglasnim pločama mjesnih zajednica.