Na 30.sjednici Općinskog vijeća usvojen je Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca sa zaključkom da javna rasprava traje 30 dana. Sve primjedbe i sugestije možete dostaviti Stručnoj službi Općinskog vijeća do 01.07.2019. god. U prilogu Nacrt Odluke.