obavijest

Obavještavamo građane da je Općinsko vijeće općine Sanski Most dana 28.02.2019.god., na 27. sjednici, usvojilo Odluku o usvajanju Nacrta Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva Obala 1” Sanski Most. Nacrt plana se stavlja na Javni uvid u periodu od 12.03.2019.god. do 26.03.2019.god. i izložen je u holu zgrade gradske biblioteke (Ul. Stanična br.1). Tokom Javnog uvida, svaki radni dan, u kancelariji br. 13 (zgrada Općine Sanski Most), građani mogu dobiti stručno tumačenje Nacrta. Pozivaju se građani da daju svoje prijedloge, sugestije, primjedbe na Nacrt lično (šalter sala, šalter br. 9, zgrada Općine Sanski Most), putem pošte (na adresu: Općina Sanski Most, Općinska služba za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove, Ul. Banjalučka br. 3, 79260 Sanski Most, sa naznakom “Primjedbe na Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva Obala 1” Sanski Most”) ili da upišu svoje Primjedbe u Svesku primjedbi koja se nalazi na mjestu Javnog uvida.

            O datumu održavanja Javne rasprave o Nacrtu plana, građani će biti blagovremeno obavješteni. Sve informacije u vezi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva Obala 1” Sanski Most, mogu se dobiti u općinskoj službi za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove (kancelarija br. 13, zgrada Općine Sanski Most, Ul. Banjalučka br. 3.