1. Ovim rješenjem imenuje se d.o.o. Zijo & Sin Bihać, ul. Hamze Hume bb, Poslovna zona Kombiteks Bihać (zastupano po direktoru Karabašić Amiru) za prinudnog upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području općine Sanski Most, koje je Rješenjem Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bihać, broj: 11-49-3762-UP-1/07 od 16.04.2007. godine dobilo Certifikat za vršenje poslova Upravitelja.

  2. D.o.o. Zijo & Sin Bihać će vršiti upraviteljske poslove nad sljedećim zgradama koje se nalaze u Sanskom Mostu: Rješenje