Poštovani,

shodno članu 21. Zakona o korištenju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ("Službeni glasnik USK", broj: 32/12) etažni vlasnici su bili dužni zaključiti ugovor o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada sa pravnim licem koje se nalazi na listi ovlaštenih upravitelja.

Kako na području općine Sanski Most etažni vlasnici nisu postupili shodno navedenoj zakonskoj odredbi, nadležna služba za stambene poslove je dužna po službenoj dužnosti odrediti pravno lice registrovano za obavljanje poslova upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, kao prinudnog upravitelja.

Kako se Vaša firma nalazi na listi ovlaštenih upravitelja pri Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, za obavljanje poslova upravljanja i održavanja zgrada, molimo Vas da nas do 19.03.2024. godine obavijestite ukoliko ste zainteresovani za obavljanje poslova upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području općine Sanski Most.

Postupak izbora prinudnog upravitelja provodi općinska služba za stambene poslove na osnovu vrednovanja sljedećih kriterija i mjerila:

1.broj zaključenih ugovora o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

2.broj zaposlenog tehničkog osoblja po kvalifikacijama

3.godišnji izvještaj o radu

4.izvještaj o finansijskom poslovanju za posljednji obračunski period

5.plan i program održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Ukoliko ste zainteresovani neophodno je da nam dostavite gore navedene podatke na osnovu kojih bi organ mogao izvršiti izbor prinudnog upravitelja.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj: 037/685-408, lokal 321, kancelarija br.11.

Tekst Poziva možete naći u prilogu: Prilog