Na osnovu člana 27. i 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj 6/92,8/93 I 13/94) i člana 10. Pravila Javne ustanove “Narodna biblioteka” Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, broj 1/12), Upravni odbor JU “Narodna biblioteka” Sanski Most, po Odluci broj 21/24 od 15.02.2024. godine, raspisuje

                                                           JAVNI KONKURS

            ZA POZICIJU DIREKTORA JU “NARODNA BIBLIOTEKA” SANSKI MOST

 

I- NAZIV POZICIJE I BROJ IZVRŠILACA

Direktor Javne ustanove “Narodna biblioteka” Sanski Most

Broj izvršilaca : jedan (1)               

 

Tekst Javnog konkursa možete pročitati na linku ispod: 

Javni konkurs