Na osnovu člana 73. do 76. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu ("Službeni glasnik USK", br. 14/17, 15/20), i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos broj: 01-30-3706/23, od 14.12.2023. godine, Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most sa sjedištem u Sanskom Mostu na adresi Trg Ljiljana 1, objavljuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u

Jedinstvenom općinskom organu uprave, općine Sanski Most

I NAZIV RADNOG MJESTA

 

1. Kućni majstor-ložač......................................................................................................................1 izvršilac

(na neodređeno vrijeme)

2. Viši referent za prijem podnesaka...............................................................................................1 izvršilac

(na neodređeno vrijeme)

2. Viši samostalni referent – komunalni redar................................................................................2 izvršioca

(na neodređeno vrijeme)

 

Tekst Javnog oglasa možete pogledati u prilogu: JAVNI OGLAS