Poštovani građani pozivamo vas da uzmete učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta Općine Sanski Most za 2024. godinu. U prilogu možete vidjeti lokacije sa terminima. PRILOG