O B A V I J E S T

Općinsko vijeće općine Sanski Most na 28. sjednici održanoj 28.11. 2023.godine usvojilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava «Podrška poljoprivredi po projektima i programu». Unaprijeđenje ratarske i stočarske proizvodnje - uz sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, opreme, priključaka i krupne stoke planirana sredstva su – 173.156,47 KM a utrošeno je 16.986.85 KM. Neutrošen sredstva se Izmjenom i dopunom Programa "Podrška poljoprivredi – po projektima i programu za 2023. godinu " utvrđeni Budžetom općine Sanski Most za 2023 godinu preusmjeravaju utrošiti za Sufinansiranje jesenje sjetve (pšenica, raž, ječam zob i tritikale), Dan poljoprivrednika općine Sanski Most i Sufinasiranje projekta lovačkog društva "Sana".

- Sufinansiranje jesenje sjetve (pšenica, raž, ječam zob i tritikal)

Planirana sredstva – 151.169,62 KM.

Površina koja se podstiče od 0,3-0,9 ha zasijane površine pod pšenicom, raži, ječmom, zobi i tritikala za repromaterijal (sjeme i mineralno đubrivo).Maksimalni iznos sufinansiranja jesenje sjetve je 1.000,00 KM. U slučaju da je priloženo više računa nego što je raspoloživih ukupnih sredstava, u tom slučaju vršit će se proporcionalno smanjenje refundacije za sve korisnike.

Normativ: 250 kg/ ha sjemena pšenice, 150 kg/ ha sjemena ječma i tritikala, 100 kg/ha zob i raži, 500 kg/ ha NPK i 250 kg/ha KAN-a ili UREA đubriva.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent do 10.12.2023.godine dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- dokaz o izvršenoj kupovini sjemenskog materijala /fiskalni račun sa poreznom fakturom i deklaracijom/ izdato u jesen 2023.godine, orginal ili ovjerena kopija,

- dokaz o izvršenoj kupovini đubriva /fiskalni račun sa poreznom fakturom izdato u jesen 2023. godine,orginal ili ovjerena kopija,

- kopija žiro računa,

- dokaz o izmirenim obavezama za predhodnu godinu kod nadležne Porezne uprave FBiH i

Uprave za indirektno oporezivanje BiH,


- izjava o zasijanim površinama u jesenjoj sjetvi za strna žita ( pšenicu, raž, j
ečam, zob i tritikal),
- Potvrda o upisu u RPG i RK.

- Dan poljoprivrednika općine Sanski Most 2023. god.

Planirana sredstva – 1.000,00 KM.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent do 10.12.2023.godine dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- projekat sa troškovnikom za sredstva na koja će aplicirati

- dokaz o upisu u sudski registar udruženja

- uvjerenje o poreznoj registraciji udruženja

- potvrda o upisu u registar RPG i RK (provjera službenim putem)

- dokaz o izmirenim obavezama za predhodnu godinu kod nadležne Porezne uprave FBiH i

Uprave za indirektno oporezivanje BiH

- Sufinasiranje projekta Lovačkog društva Sana u svrhu zaštite od divljači u cilju smanjenja šteta u poljoprivredi

Planirana sredstva – 4.000,00 KM.

Lovačko društvo "SANA" dostaviti projekat sa troškovnikom za nabavku električnih čobana u svrhu zaštite poljoprivredne proizvodnje od divljači sa ciljem smanjenja šteta na poljoprivrednim usjevima i pčelinjacima.

- projekat sa troškovnikom za sredstva na koja će aplicirati

- dokaz o upisu u sudski registar udruženja

- uvjerenje o poreznoj registraciji udruženja

- potvrda o upisu u registar RPG i RK (provjera službenim putem)

- dokaz o izmirenim obavezama za predhodnu godinu kod nadležne Porezne uprave FBiH i

Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Obavijest možete preuzeti ovdje!