Jučer su započeti radovi na asfaltiranju lokalnog puta u zaseoku Pašagići.


Investitor je Općina Sanski Most i mještani pomenutog naselja, a izvođač radova grupa ponuđača: "Unijat M" d.o.o. Prijedor, predstavnik grupe ponuđača i "Ganić" d.o.o. Sanski Most.

Realizacijom ovog projekta poboljšat će se kvalitet življenja u ovom naselju, te će se znatno olakšati odvoz mlijeka sa farme "Pašagić" koja posjeduje 50 grla krupne stoke.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 33.157,80 KM sa PDV-om.

PASAGICI 11pasagici 2pasagici 4pasagici 6