Obaviještavaju se svi predsjednici, članovi i zamjenici predsjednika i članova odnosno svi koji su tokom Općih izbora 2022. godine radili kao izborna administracija, da svoje GIP obrasce za 2022. godinu, mogu preuzeti u Zgradi Općine Sanski Most – Trg Ljiljana br. 1, Služba za finansije, trezor i zajedničke poslove. Nakon preuzimanja predmetnog obrasca, isti će shodno važećim propisima na odgovarajućem obrascu prijaviti svoje prihode u Poreznoj upravi F BiH, ispostava Sanski Most u ulici Stanična 5.