Općinski načelnik - Faris Hasanbegović, zakazuje potpisivanje Ugovora o stipendiranju za 24.03.2023. godine (PETAK) u Sali Općinske vijećnice (Ul. Organizatora otpora br. 1 - bivša zgrada ŠIP-a), sa početkom u 13,30 sati.


Studenti koji se nalaze na objavljenoj  Listi kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija, mogu doći na potpisivanje Ugovora.
Studenti su sa sobom obavezni ponijeti važeći identifikacioni dokument i original i/ili kopiju žiro računa iz banke na ime studenta kojem je odobrena stipendija (obavezno), eventualno kopija bankovne kartice na kojoj se vidi broj transakcijskog računa studenta.


Ukoliko iz opravdanih razloga student kojem je odobrena stipendija ne bude mogao doći na potpisivanje Ugovora o stipendiranju, isti će opunomoćiti osobu (jedan od roditelja, i sl.), koja će u njegovo ime potpisati Ugovor, a opunomoćena osoba je dužna sa sobom donijeti ovjerenu Punomoć (koja ostaje kod organa uprave) i svoj važeći identifikacioni dokument, te original i/ili kopiju žiro računa iz banke na ime studenta kojem je odobrena stipendija.
Student može ovjeriti punomoć kod bilo kojeg organa nadležnog za ovjeru dokumenata u BiH i istu dostaviti opunomoćenoj osobi.


Student/i koji iz opravdanih razloga ne dođu na potpisivanje Ugovora ili ne opunomoće osobu da tu radnju obave u njihovo ime, imaju mogućnost da isti potpišu u razumnom roku (period nakon službenog zakazanog potpisivanja Ugovora) u Zgradi općine Sanski Most – Trg Ljiljana br. 1.