Općina Sanski Most je u skladu sa Odlukom o kriterijima i načinu dodijele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, broj: 4/22), (u daljem tekstu: Odluka), nakon objave "Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2022/2023 godinu" odnosno perioda trajanja i isteka perioda za predaju aplikacija, zaprimanja i obrade, te prijedloga komisije Općinskom načelniku, koji je sukladno tome shodno članu 8. Odluke, "utvrdio i objavio" Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa.

Naime, na predmetni konkurs sa ukupnim iznosom planiranih sredstava (145.000,00KM), apliciralo je 125 kandidata, od njih 121 kandidat ispunjava uvjete konkursa, dok 4 kandidata po raznom osnovu (obnova godine studija i/ili privatni fakultet i uz to jedna prijava podnešena izvan roka), tj. ne ispunjava uvjete konkursa shodno članu 3. tačka 1. stav 3. i 5. i člana 7. Odluke.

Čestitamo svim kandidatima kojima su odobrene stipendije, ali i izražavamo iskreno žaljenje za one kandidate kojima shodno važećim propisima, nije bilo moguće odobriti stipendiju, a kandidati koji imaju bilo kakve nejasnoće povodom objavljene Liste, mogu uz prethodnu najavu izvršiti lično provjeru svoje aplikacije u nadležnoj Službi organa uprave, pa čak imaju pravo uložiti prigovor, koji se dalje upućuje nadležnom organu, a Lista postaje konačna tek kada Komisija za žalbe na akte po odlukama Općinskog vijeća, odluči po prigovoru u određenom periodu, time će kasniti i samo potpisivanje Ugovora.

Kandidati nemaju razloga za bilo kakvu sumnju, jer su i uvjeti za dodjelu stipendija smanjeni u odnosu na raniji period, tako da postoje određeni kriteriji koji ako nisu ispunjeni kandidatu/ima nije moguće dodijeliti stipendiju, tako da ni odluka po prigovoru/ima ne može biti izvan kriterija definiranih Odlukom.


Nakon što Lista postane konačna biće zakazano potpisivanje ugovora, pri čemu kandidati trebaju sa sobom obavezno da ponesu: važeći identifikacioni dokument i kopiju bankovnog računa, a kandidati koji ne mogu doći iz objektivnih razloga, trebaju opunomoćiti (ovjerena punomoć) nekog od bliskih srodnika, koji umjesto njih mogu potpisati Ugovor. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove kao i Obavijest možete preuzeti na vezama ispod: 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove

Obavijest