Obavještavamo građane da se Nacrt Prostornog plana općine Sanski Most, za vremenski period od 20 godina, stavlja na Javni uvid od dana 15.02.2023.god. do 15.04.2023.god. i izložen je u holu zgrade gradske biblioteke (Ul. Alije Izetbegovića br.1). Tokom Javnog uvida, svaki radni dan, u kancelariji br. 13 (zgrada Općine Sanski Most), građani mogu dobiti stručno tumačenje Nacrta. Pozivaju se građani da daju svoje prijedloge, sugestije, primjedbe na Nacrt lično (šalter sala, šalter br. 9, zgrada Općine Sanski Most), putem pošte (na adresu: Općina Sanski Most, Općinska služba za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove, Trg Ljiljana br.1, 79260 Sanski Most, sa naznakom “Primjedbe na Nacrt Prostornog plana općine Sanski Most, za vremenski period od 20 godina") ili da upišu svoje Primjedbe u Svesku primjedbi koja se nalazi na mjestu Javnog uvida.

            O datumu održavanja Javne rasprave o Nacrtu plana, građani će biti blagovremeno obavješteni. Sve informacije u vezi Nacrt Prostornog plana općine Sanski Most, mogu se dobiti u općinskoj službi za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove (kancelarija br. 13, zgrada Općine Sanski Most, Trg Ljiljana br.1) kao i na broj telefona 037/ 685-408, lokal 305.

            Pozivaju se građani da učestvuju u okruglom stolu, koji će biti održani u sledećim terminima po mjesnim zajednicama:

         

               06.03.2023.god. (ponedjeljak)

            - MZ Grad -Lijeva Obala, MZ Grad- Desna Obala u 11.00h – velika sala u zgradi ŠIP-a.

            - MZ Čaplje u 13.00h – Društveni dom u Čaplju.

           

               09.03.2023.god. (četvrtak)

            - MZ Zdena u             11.00h – Društveni dom u Zdeni.

            - MZ Pobriježje u 13.00h – Društveni dom u Pobriježju.

           

              13.03.2023.god. (ponedjeljak)

            - MZ Hrustovo u 11.00h – Društveni dom u Hrustovu.

            - MZ Vrhpolje u 13.00h – Društveni dom u Vrhpolju.

           

             14.03.2023.god. (utorak)

            - MZ Tomina u 11.00h – Društveni dom u Tomini.

            - MZ Kijevo u 13.00h – Područna škola u Kijevu.

           

             15.03.2023.god. (srijeda)

            - MZ Fajtovci u 11.00h – Matični ured u Fajtovcima.

            - MZ Skucani Vakuf u 13.00h – Područna škola u Skucanom Vakufu.

           

             16.03.2023.god. (četvrtak)

            - MZ Donji Kamengrad i MZ Gornji Kamengrad u 11.00h – Matični ured u Donjem Kamengradu.

           

            17.03.2023.god. (petak)

            - MZ Lušci Palanka u 11.00h- Društveni dom u Lušci Palanci.

           

            20.03.2023.god. (ponedjeljak)

            - MZ Husimovci u 11.00h – Područna škola u Husimovcima.

            - MZ Demiševci u 13.00h – Prostorija Mjesne zajednice u Demiševcima).

           

             21.03.2022.god. (utorak)

            - MZ Stari Majdan u 12.00h- Prostorija u Vatrogasnom domu u Starom Majdanu.

           

             22.03.2023.god. (srijeda)

            - MZ Šehovci u 11.00h – Prostorija Mjesne zajednice u Šehovcima.

            - MZ Trnova u 13.00h – Područna škola u Trnovi.