Tekst Javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK Sanski Most možete preuzeti ovdje .

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje dana 15.02.2023.godine, dana 17.02.2023.godine u Službenim novinama FBiH broj: 12/23 i oglasnoj ploči Općine Sanski Most (ŠIPOV-a zgrada).