Općina Sanski Most uspješno je realizirala projekat: "Provođenje mjera iz energetskog pregleda Zgrada 2 Općine Sanski Most" iz oblasti poboljšanja energetske efikasnosti javnih objekata i smanjenja emisija CO2.

Realizaciji ovih radova prethodila je izrada elaborata: "Izvještaj o detaljnom energetskom pregledu Zgrade 2 Općine Sanski Most", koji je izradio biro "Euroing" d.o.o. iz Bihaća.

Zgrad 2 OSM

Elaboratom se izradila stručna detaljna energijska analiza objekta sa mjerama koje treba realizirati kako bi se ostvario optimalan odnos između uloženih sredstava i ostvarene uštede energije.

Predložene mjere zahtjevaju značajan iznos sredstava, te se one realiziraju fazno, gdje je u ovoj fazi i ovim projektom izvršena zamjena dotrajale fasadne stolarije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 67.450,50 KM. Radove je finansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH sa iznosom 40.470,30 KM i Općina Sanski Most sa iznosom 26.980,20 KM.