Zakonom o prostornom uređenju i građenju Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13 i 3/16, 15/20) i Odlukom o legalizaciji bespravno započetih ili izgrađenih građevina i dijelova građevina na području Općine Sanski Most ("Službeni glasnik Općine Sanski Most", broj: 06/20), je definisano da je rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje naknadne lokacijske informacije odnosno urbanističke saglasnsoti za legalizaciju bespravno izgrađene građevine do 31.12.2021.godine.


Shodno navednim odredbama, pozivaju se investitori koji do sad nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina da isti podnesu do 31.12.2021.godine.

Kompletnu obavijesti možete preuzeti OVDJE.