Poštovani građani, ovim putem vas pozivamo na Javnu raspravu sa Nacrtom Odluke o komunalnom redu.

Detalje Javne rasprave možete pogledati na linkovima

Nacrt odluke o komunalnom redu

Odluka o komunalnom reduOdluka o komunalnom redu