Obaviještavaju se predstavnici javnog i privatnog sektora, te sve zainteresirane strane da je pokrenuta procedura javne rasprave za Nacrt Odluke o refundiranju dijela naknade za prirodne pogodnosti i uređenje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje proizvodnih objekata na području općine Sanski Most. Javna rasprava traje do 13.11.2021. a svi zainteresirani sve primjedbe, sugestije, komentare i dopune na dostavljeni Nacrt mogu uputiti Službi za razvoj, poduzetništvo i resurse u pisanoj formi lično na šalter broj 8 (šalter sala Općine Sanski Most) ili putem pošte na adresu Općina Sanski Most,  Trg Ljiljana 1.

Do zaključenja procedure javne rasprave održaće se i centralna rasprava o čijem terminu i mjestu održavanja će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Nacrt Odluke o refundiranju dijela naknade za prirodne pogodnosti i uređenje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje proizvodnih objekata na području općine Sanski Most možete preuzeti OVDJE.