ASTAVLJENA ISPLATA POTICAJA ZA PROLJETNU SJETVU ZA 2020. GODINU

U skladu sa Programom utroška sredstava za podršku poljoprivredi, Općina Sanski Most je nastavila isplatu novčanih poticaja za podršku proljetnoj sjetvi za narednih 25 od ukupno 278 poljoprivrednih proizvođača, u svrhu sanacije ekonomskih posljedica usljed pandemije virusa COVID-19. Ukupan iznos transfera sredstava za navedenu grupu je 15.793,40 KM. Ostatak sredstava će se uplaćivati u kontinuitetu u grupama od po 20 proizvođača, a cjelokupan iznos će se utrošiti najkasnije do kraja augusta tekuće godine.

Ukupan iznos podrške za proljetnu sjetvu je 200.000,00 KM a projekt zajednički sufinansiraju Općina Sanski Most, Vlada USK i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

LISTA REGISTRIRANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA NOVČANU PODRŠKU ZA PROLJETNU SJETVU 2020.

(21-45 od 278 proizvođača ukupno)

 

IME I PREZIME

BR. RJEŠENJA

IZNOS

DATUM ISPLATE

1.

Talić (Rasim) Sead

UP-1-02-20-860/20

786,00 KM

03.08.2020.god.

2.

Kugić (Meho) Jusuf

UP-1-02-20-837/20

661,00 KM

03.08.2020.god.

3.

Delić (Karanfil) Ibrahim

UP-1-02-20-861/20

885,00 KM

03.08.2020.god.

4.

Hadžiahmetović (Hazim) Haris

UP-1-02-20-962/20

621,00 KM

03.08.2020.god.

5.

Eškić (Esad) Mediha

UP-1-02-20-873/20

475,00 KM

03.08.2020.god.

6.

Zukić (Almaz) Midhet

UP-1-02-20-986/20

370,40 KM

03.08.2020.god.

7.

Lišančić (Asim) Asmir

UP-1-02-20-810/20

215,00 KM

03.08.2020.god.

8.

Šabić (Sulejman) Esad

UP-1-02-20-970/20

  95,00 KM

03.08.2020.god.

9.

Kukavica (Bajro) Džemal

UP-1-02-20-871/20

801,00 KM

03.08.2020.god.

10.

Šupuk (Esad) Muhamed

UP-1-02-20-834/20

616,00 KM

03.08.2020.god.

11.

Buljubašić (Fadil) Refik

UP-1-02-20-960/20

248,00 KM

04.08.2020.god.

12.

Midžan (Refik) Osman

UP-1-02-20-960/20

762,00 KM

04.08.2020.god.

13.

Kukavica (Rezak) Asmir

UP-1-02-20-724/20

818,00 KM

04.08.2020.god.

14.

Merdanović (Sulejman) Esmira

UP-1-02-20-801/20

601,00 KM

04.08.2020.god.

15.

Kazić (Sejdo) Ekrem

UP-1-02-20-1020/20

885,00 KM

04.08.2020.god.

16.

Halilović (Hilmija) Rasima

UP-1-02-20-814/20

797,00 KM

04.08.2020.god.

17.

Kreštić (Sejdo) Ajdin

UP-1-02-20-1006/20

586,00 KM

04.08.2020.god.

18.

SD Farma Lužnjak, vl. Midžan Latif

UP-1-02-20-958/20

816,00 KM

04.08.2020.god.

19.

SD Farma Midžan, vl. Midžan Aziz

UP-1-02-20-790/20

885,00 KM

04.08.2020.god.

20.

Midžan (Meho) Razija

UP-1-02-20-956/20

746,00 KM

04.08.2020.god.

21.

Talić (Ismet) Emir

UP-1-02-20-766/20

535,00 KM

04.08.2020.god.

22.

Čelić (Mujaga) Safa

UP-1-02-20-957/20

310,00 KM

04.08.2020.god.

23.

Letić (Ibro) Ismet

UP-1-02-20-987/20

582,00 KM

04.08.2020.god.

24.

Kamenčić (Ibrahim) Mirzeta

UP-1-02-20-971/20

885,00 KM

04.08.2020.god.

25.

Heljezović (Smajo) Kemal

UP-1-02-20-857/20

812,00 KM

04.08.2020.god.

UKUPNO

15.793,40 KM