U skladu sa Programom utroška sredstava za podršku poljoprivredi, Općina Sanski Most je nastavila isplatu novčanih poticaja za podršku proljetnoj sjetvi za narednih 29 od ukupno 278 poljoprivrednih proizvođača, u svrhu sanacije ekonomskih posljedica usljed pandemije virusa COVID-19, čime je do danas isplaćeno 74 lica. Ukupan iznos transfera sredstava za navedenu grupu je 20.713,00 KM.

Ukupan iznos podrške za proljetnu sjetvu je 200.000,00 KM a projekt zajednički sufinansiraju Općina Sanski Most, Vlada USK i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

LISTA REGISTRIRANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA NOVČANU PODRŠKU ZA PROLJETNU SJETVU 2020.

(21-45 od 278 proizvođača ukupno)

 

IME I PREZIME

BR. RJEŠENJA

IZNOS

DATUM ISPLATE

1.

Topalović (Vahid) Muris

UP-1-02-20-813/20

     623,00 KM

05.08.2020.god.

2.

Midžan (Halid) Tahira

UP-1-02-20-977/20

     787,00 KM

05.08.2020.god.

3.

Kukavica (Hašim) Seka

UP-1-02-20-1028/20

     641,00 KM

05.08.2020.god.

4.

Šupuk (Edhem) Muharem

UP-1-02-20-731/20

     885,00 KM

05.08.2020.god.

5.

Hasanić (Smail) Hašim

UP-1-02-20-705/20

     542,00 KM

05.08.2020.god.

6.

Bahtić (Mujo) Nasiha

UP-1-02-20-720/20

     885,00 KM

05.08.2020.god.

7.

Kvrgić (Smajil) Timka

UP-1-02-20-985/20

     667,00 KM

05.08.2020.god.

8.

Midžan (Tifo) Šemsudin

UP-1-02-20-884/20

     713,00 KM

05.08.2020.god.

9.

Horozović (Taib) Safet

UP-1-02-20-1000/20

     466,00 KM

05.08.2020.god.

10.

Topalović (Hazim) Almir

UP-1-02-20-831/20

     645,00 KM

05.08.2020.god.

11.

Hamulić (Muharem) Šefik

UP-1-02-20-990/20

     885,00 KM

05.08.2020.god.

12.

SD Farma Sajdo - vl. Baltić Sajid

UP-1-02-20-727/20

     877,00 KM

05.08.2020.god.

13.

Okčić (Rifet) Zijada

UP-1-02-20-744/20

     795,00 KM

05.08.2020.god.

14.

Kumalić (Idriz) Dževad

UP-1-02-20-938/20

     761,00 KM

05.08.2020.god.

15.

Okčić (Dedo) Sadka

UP-1-02-20-743/20

     885,00 KM

05.08.2020.god.

16.

Kurbegović (Đulaga) Hadmija

UP-1-02-20-981/20

     339,00 KM

05.08.2020.god.

17.

Ekić (Hasib) Fehret

UP-1-02-20-959/20

     885,00 KM

05.08.2020.god.

18.

Hromalić (Muharem) Salih

UP-1-02-20-728/20

     885,00 KM

05.08.2020.god.

19.

Biščević (Husein) Adem

UP-1-02-20-741/20

     560,00 KM

05.08.2020.god.

20.

Handanagić (Ramo) Ibrahim

UP-1-02-20-900/20

     430,00 KM

05.08.2020.god.

21.

Gazibara (Enes) Elmin

UP-1-02-20-999/20

     822,00 KM

05.08.2020.god.

22.

SD "FARMA DVA BRATA"

UP-1-02-20-853/20

     736,00 KM

05.08.2020.god.

23.

SD "FARMA ĆATIĆ" vl. Ćatić Irfet

UP-1-02-20-952/20

     885,00 KM

05.08.2020.god.

24.

SD "FARMA OMIĆ" vl. Omić Adis

UP-1-02-20-781/20

     870,00 KM

05.08.2020.god.

25.

SD "FARMA DELALIĆ" vl. Delalić Suvada

UP-1-02-20-920/20

     718,00 KM

05.08.2020.god.

26.

SD "FARMA ABS" vl. Talić Sakib

UP-1-02-20-838/20

     555,00 KM

05.08.2020.god.

27.

SD "FARMA BEŠIREVIĆ" vl. Beširević Sada

UP-1-02-20-975/20

     885,00 KM

05.08.2020.god.

28.

SD "AGRO MILK" vl. Kazić Ismet

UP-1-02-20-936/20

     440,00 KM

05.08.2020.god.

29.

Mujadžić (Šaban) Belkisa

UP-1-02-20-976/20

     646,00 KM

05.08.2020.god.

UKUPNO

20.713,00 KM