Zbog pojave i širenja korona virusa u našem okruženju, zabrinuti su i građani Sanskog Mosta. Ipak, s obzirom na situaciju u gradu stiče se utisak kako možda još uvijek nismo u potpunosti svjesni svih opasnosti koje se sobom donosi ova globalna pandemija. Posljedice korona virusa na zdravlje građana, na svakodnevni život, ekonomiju i društvo mogle bi biti veoma loše i potrebno je viša svijest o novonastaloj situaciji. Općina Sanski Most je oformila Krizni štab koji prati stanje u gradu, a o tome smo razgovarali s prvim čovjekom naše općine, načelnikom Farisom Hasanbegovićem.

RTV „Sana: Šta je do sada lokalna vlast u Sanskom Mostu poduzela u vezi sa situacijom oko korona virusa?

Hasanbegović: Mi smo u proteklom periodu obavili inicijalne razgovore s našim zdravstvenim ustanovama i Civilnom zaštitom kako bi pripremili i obezbjedili ona najnužnija materijalno tehnička sredstva koja bi mogla zatrebati. Evo, svjedoci smo kako ovih dana zasjedaju krizni štabovi na nivou Federacije BiH i Unsko sanskog kantona pa će biti donesene mjere o kojima će građani biti blagovremeno obavješteni. Iskoristio bih priliku da kažem kako nema mjesta panici, ali koliko je panika opasna, ravnodušnost i nezainteresovanost mogu biti još opasnije. Mjere koje donose institucije treba ozbiljno shvatiti i poštovati, jer kakva je korist ako su škole zatvorene, a djeca su nam na ulicama, igralištima ili kafićima. Preporuke moramo shvatiti najozbiljnije i što manje se kretati. Na svu sreću u Sanskom Mostu nemamo još registrovanih slučajeva zaraženih korona virusom i nadamo se kako će tako ostati. Ako slijedimo preporuke, možemo doprinijeti očuvanju povoljnog zdravstvenog okruženja.

RTV „Sana“: Kakva je trenutno saradnja i korodinacija ustanova koje su zadužene za ovaj porblem u gradu?

Hasanbegović: Ona je za sada zadovoljavajuća jer postoje cjelodnevni kontakti između svih koji su nadležni za ovu situaciju. Pripremaju se one najvažnije stvari koje bi mogle biti potrebne u narednom periodu. Sutra se održava sastanak Kantonalnog kriznog štaba USK, uz sudjelovanje svih gradonačelnika i načelnika, i važne će biti mjere koje će se donijeti, a tiču se građana, a mnoge će biti restriktivne. O svemu će se više znati sutra, a sada je bitno da se što manje izlažemo. Vidimo da ima naših sugrađana koji su došli iz inostranstva i uz sve uvažavanje važno je da se pridržavaju uputa i da kontakte svedu na najmanju moguću mjeru.

RTV „Sana“: U ovome trenutku fokus je na zdravstvenu situaciju, ali je već sada izvjesno kako će posljedice po ekonomiju biti drastične. Kakva je situacija u Sanskom Mostu?

Hasanbegović: Mi često omalovažavamo našu lokalnu privredu, a treba reći kako u Sanskom Mostu oko 3500 ljudi radi u realnom sektoru, a oko 1000 ih je zaposleno u neproizvodnim djelatnostima. Sanski Most je veoma ranjiv jer smo 90 posto orjentisani na evropsko tržište, a svjedoci smo da evropske države zatvaraju svoje granice.

Našim privrednicima je sve teže doći do repromaterijala, a izvoz se sada suočava s pomenutim problemima. I pod pretpostavkom da se kod nas ne desi niti jedan slučaj korona virusa, Sanski Most, ali i Bosna i Hercegovina će osjetiti posljedice. Mi ćemo u narednim danima razgovarati s privrednicima kako bi naši zaposlenici u što manjoj mjeri osjetili novonastalu situaciju, a Općina Sanski Most je spremna da poduzme sve mjere koje su joj na raspolaganju i u našoj moći.