U slučaju da primjetite nekog ko bi trebao da bude u samoizolaciji, a to ne poštuju, vaša dužnost kao savjesnog građana je da to prijavite nadležnim organima.

Donosimo vam spisak najvažnijih osoba, brojeva i službi, a u vezi borbe protiv koronavirusa.

ZU Dom zdravlja Sanski Most:

Dr Nada Elijaš, spec.epidemiolog : 061 180 713

Služba hitne medicinske pomoći :
Tel. 037/686 - 699; 037/686 - 405

Higijensko epidemiološka služba :

Tel. 037/686 - 202 lokal 226 ili 061 822 740

Tel. 037/686 - 222 centrala

 

Za ostatak Unsko-sanskog kantona

DOMOVI ZDRAVLJA USK

1. ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac:

Brojevi telefona TIM-ova porodične medicine na koje mogu zvati pacijenti u periodu od 07,00-15,00h,kao i broj telefona hitne medicinske pomoći na koji se može zvati od 15,00h.
- TIM I - 037/883-671
- TIM II - 037/883-672
- TIM III - 037/883-673
- HMP - 037/883-674 i HES. Tel. 061 699 682

2. ZU Dom zdravlja Ključ

-Služba hitne medicinske pomoći................................037/662-662( 24 sata)
-Služba porodične medicine......................................037/662-249 (07-15 sati)
-Služba porodične medicine(savjetovalište)......................037/662-277 (07-15 sati)
-Služba za zaštitu predškolske,školske djece i omladine ........037/661-050 (07-15 sati)
-Služba porodične medicine ambulanta Sanica.....................037/671-004 (07-15 sati)

3. ZU Dom zdravlja Velika Kladuša:

Dežurni telefoni koji su dostupni stanovništvu za sve informacije o corona virusu su:

037/316-175 - Higijensko epidemiološka služba

037/316-209 - Higijensko- epidemiološka služba

5. ZU Dom zdravlja Bihać:

Služba hitne medicinske pomoći: tel. 037/316-753.

6. ZU Dom zdravlja Bužim :

Broj telefona na koji se građani općine Bužim mogu javljati su:

Služba hitne medicinske pomoći ..........037-410-157 ili 124

Higijensko epidemiološka služba ......064 43 18 769

7. ZU Dom zdravlja Cazin :

dr. Muamer Khudeir, specijalista epidemiolog – Tel. 063 254 415

Higijensko epidemiološka služba-tel. 037 515 472
Služba hitne medicinske pomoći broj-tel.037 515- 426
Centrala: Tel. 037 515 400

8.. ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa:

Služba hitne medicinske pomoći: Tel. 062-728-510