Općinsko vijeće je na svojoj 34. sjednici utvrdilo Nacrt "Programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu"  uz zaključak da se javna rasprava provede u trajanju od 15 dana.

Svi zainteresovani građani mogu izvršiti uvid u Nacrt "Programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu" u prostorijama Stručne službe općinskog vijeća i WEB stranici Općine Sanski Most, te pismenim putem dati svoje sugestije i primjedbe koje će se uzeti u razmatranje najkasnije do 19.12.2019. godine

Javna rasprava za Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu  će se održati 18.12.2019.godine u prostorijama Općinskog vijeća sa početkom u 13.00 sati .

Poštovani građani pozivamo Vas da svojim učešćem, prijedlozima i sugestijama doprinesete izradi ovog dokumenta.

Program rada 2020