Općinsko vijeće Sanski Most održalo je 32. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano i usvojeno nekoliko bitnih tačaka iz predloženog dnevnog reda.

Na početku sjednice upriličeno je polaganje zakletve o preuzimanju mandata novoimenovane vijećnice u Općinskom vijeću, Mersihe Burnić, koja je na ovu poziciju imenovana, umjesto dosadašnjeg vijećnika Almina Alagića, koji je u međuvremenu podnio ostavku na ovu funkciju.

4 1

Općinsko vijeće usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Lijeva obala 1 Sanski Most. Pomenute izmjene se odnose na dvije lokacije u Prijedorskoj ulici, na kojima je od strane investitora upućen zahtjev prema nadležnoj općinskoj službi, u kojima se traže određene izmjene postojećeg plana. Vijeće je usvojilo prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije javnim pozivom, odnosno tenderom, za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu Potkraj kod Lušci Palanke.

Inače, radi se o području koje već ima koncesionara i na kojem se vrši eksploatacaija, međutim obzirom da koncesija za predmetnu lokaciju važi do kraja ove godine, potrebno je pristupiti novom postupku dodjele koncesije. Usvojen je prijedlog odluke o radno-pravnom statusu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, zatim prijedlog rješenja o imenovanju privremenog upravnog odbora JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, kao i Izvještaj o utrašku sredstava „Podrška poljoprivredi za 2019. Godinu“, i program utroška sredstava „Podrška poljoprivredi po projektima“, utvrđenim Budžetom općine Sanski Most za 2019. godinu.

3 1024x576

Općinsko vijeće Sanski Most dalo je saglasnost na odluku o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja na području Sanskog Mosta za školsku 2019/2020 godinu. Lista je utvrđena na osnovu prijedloga srednjih stručnih škola, biroa rada i privrednog savjeta, na kojoj se nalazi ukupno 13 zanimanja. Pomenuta lista je utvrđena na inicijativu općine Sanski Most, kako bi učenici u tekućoj školskoj godini sa liste deficitarnih zanimanja, mogli aplicirati na javni poziv za dodjelu stipendija Federealnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Općinsko vijeće Sanski Most u periodu od septembra 2018. do septembra 2019. godine održalo je devet redovnih i jednu tematsku sjednicu, navodi se u Izvještaju o radu Općinskog vijeća, koji su općinski vijećnici prihvatili na sjednici.

Pred vijećnicima je bila informacija o stanju zdravstva na području općine Sanski Most, odnosno u Javnim zdravstvenim ustanovama Opća bolnica i Dom zdravlja Sanski Most.

4 1

Iako oblast zdravstva nije u nadležnosti općine, vijećnici su u svojim diskusijama istakli kako ove dvije zdravstvene ustanove zaslužuju podršku na svim nivoima, te da je potreban zajednički angažman kako bi se osiguralo njihovo normalno funkcionisanje.

Istaknuto je kako su ove dvije ustanove od krucijalne važnosti za općinu Sanski Most i koje zbog toga zaslužuju podršku.

Sjednici je prisustvovala i dr. Sanda Čekić, direktorica Doma zdravlja Sanski Most, koja je naglasila kako su osnovni problemi u ovoj zdravstvenoj ustanovi vezani za sve manji broj osiguranika na području općine Sanski Most, što direktno utiče i na sredstva koja Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja u toku godine odobri sanskom domu zdravlja, a drugi problem vezan je za nedostatak stručnih kadrova, posebno specijalista.

Dodajmo i da je Kolegij ranije usvojio zaključak da se 20. septembra održi nastavak ove sjednice, na kojoj će se razmatrati rebalans budžeta općine Sanski Most za 2019. godinu, te prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinske izborne komisije.