Danas, 03. septembra, je u prostorijama Općine Sanski Most u sklopu zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i
Hercegovini“, upriličen sastanak između predstavnika lokalne platforme općine i pet UN agencija angažovanih na realizaciji ovog programa.

Sanski Most je jedna od 10 jedinica lokalne samouprave u kojoj će biti uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ova platforma je institucionalna okosnica Zajedničkog programa Vlade
Švicarske i UN-a i djelovat će kao katalizator za provođenje zajedničke vizije smanjenja rizika od katastrofa, procjene rizika, izradu i provedbu lokalnih strategija i akcionih planova za smanjenje rizika od
katastrofa. Na današnjem sastanku diskutovalo se o ulozi i mandatu platforme, te ulozi članova platforme i budućim aktivnostima.

Lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa okupiće sve relevantne predstavnike lokalne samouprave i lokalnih javnih ustanova iz sektora/oblasti:

Odjeli lokalnih samouprava odgovorni za civilnu zaštitu, prostorno planiranje, komunalne poslove, izgradnju i poslove lokalnih zajednica, ekonomski razvoj, poljoprivredu, društvene djelatnosti i IT odjele;      Škole, obdaništa, vijeća učenika i vijeća roditelja;  Zdravstvene ustanove, uključujući Centre za rani razvoj djece;  Institucije socijalne i dječje zaštite (centri za socijalnu zaštitu i ustanove socijalne zaštite, dječji domovi, domovi za starije osobe, udruženja udomiteljskih porodica, itd); Poljoprivredna udruženja/zadruge; Mjesne zajednice; Organizacije civilnog društva (posebna pažnja će se obratiti na organizacije koje predstavljaju ugroženu populaciju); Privatni sektor; Predstavnici ranjivih grupa stanovništva; Mediji.