Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registrirani ured na području Općine Sanski Most i neformalne grupe, da izvrše upis u spisak/evidenciju omladinskih udruženja Općine Sanski Most. Općinski načelnik putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti raspisuje Javni poziv, a sastavni dio ovog poziva je Praviinik o vođenju spiska/evidenicje omladinskih udruženja i neformalnh grupa na području Općine Sanski Most, gdje se primjenjuje Zakon o mladima F BiH i drugi važeći propisi.

 

Dokumenti:

Javni poziv

Obrazac 1. (Upis u spisak omlad.Udruženja)

Obrazac 2. (Upis u spisak neformalnih grupa)

Pravilnik

Zakon-o-mladima