JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA  KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU U OKVIRU BUDŽETA OPĆINE SANSKI MOST ZA 2020. GODINU

Javni poziv za NVO-OCD za 2020. godinu

SMJERNICE ZA PODNOSITELJE I KRITERIJI ZA ODABIR 2020

ODLUKA-E OCD sa izmjenama i dopunama

Dokumentacija javni poziv NVO-OCD 2020