Na osnovu člana člana 12. stav 3. Zakona o državnoj službi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 14/17 i 16/17), člana 3 i 4. Odluke o postupku imenovanja na upražnjenu poziciju rukovodećeg državnog službenika kojeg imenuje Općinsko vijeće Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“ broj 01/19) i člana 24. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:14/17 i 16/17), Predsjedavajuća Općinskog vijeća Sanski Most raspisuje Javni Konkurs za popunu upražnjene pozicije rukovodećeg državnog službenika – Sekretar Općinskog vijeća.

Detalje Javnog Konkursa preuzmite OVDJE.

Ovaj javni oglas objavljen u dnevnom listu Oslobođenje 18.03.2020.god