Utvrđena je konačna rang lista najuspješnijih aplikanata za dodjelu poticajnih sredstava za zapošljavanje u 2019. godini. Svi aplikanti će u narednim danima biti obaviješteni o datumu potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.

zaposljavanjelogo

Preuzmite

Odluka o utvrdjivanju konacne rang liste zaposljavanje 2019